Ứng viên

Ứng viên với kinh nghiệm và kỹ năng để ứng tuyển việc làm tại Hà Nội

Công việc làm nhân viên kinh doanh khó hay dễ???

Công việc làm nhân viên kinh doanh khó hay dễ???

Có rất nhiều các bạn sinh viên vừa tốt nghiệp chưa có việc làm thì thường chọn một công việc có tính thời vụ. Nhưng với công việc làm nhân viên kinh doanh thì không có mấy người chọn bởi cho rằng nó rất áp lực và khó khăn